Połączenie przez XMPP

Z wiki.nadajnik.org
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

XMPP to komunikator zaprojektowany dla zdecentralizowanej, znormalizowanej, rozszerzalnej, interoperacyjnej, sfederowanej sieci, która jest otwartym standardem. Architektura sieci XMPP jest podobna do poczty e-mail; każdy może uruchomić swój własny serwer XMPP i nie ma centralnego serwera głównego. To podejście oparte na sfederowanym systemie otwartym umożliwia użytkownikom współpracę z innymi osobami na dowolnym serwerze przy użyciu konta użytkownika „JID”, podobnego do adresu e-mail.

Jednym z pierwotnych celów projektowych wczesnej społeczności wolnego i otwartego oprogramowania Jabbera było umożliwienie użytkownikom łączenia się z wieloma systemami wiadomości błyskawicznych (zwłaszcza z systemami innymi niż XMPP) za pośrednictwem jednej aplikacji klienckiej. Dokonano tego za pośrednictwem podmiotów zwanych transportami lub bramami do innych protokołów komunikatorów internetowych, takich jak SMS, IRC, e-mail i wiele innych. XMPP zapewnia ten dostęp na poziomie serwera, komunikując się za pośrednictwem specjalnych usług bramy działających obok serwera XMPP. Każdy użytkownik może „zarejestrować się” w jednej z tych bram, dostarczając informacje potrzebne do zalogowania się do tej sieci, a następnie może komunikować się z użytkownikami tej sieci tak, jakby byli użytkownikami XMPP.

Istnieje wiele serwerów XMPP które wspierają bramkę IRC np. cheogram.com nadajnik.org. Pierwszy jest dostępny dla wszystkich, kto ma jakiekolwiek własne konto XMPP, wtedy wystarczy skopiować link wpisać zgodnie z schematem #kanal%irc.serwer.org@irc.cheogram.com Jeśli jednak nie masz własnego JID, możesz skorzystać należącego z naszego serwera, nadajnik.org - należy wówczas pamiętać że można skorzystać z bramki wbudowanej w nasz sewer.

Conversations

  1. Rejestrujemy konto:

[1]

  1. Po uruchomieniu conversations, klikamy w 3 kropki w prawym górnym rogu i wybieramy opcję “Zarządzaj kontami” następnie w ludzika z plusikiem i logujemy się:

[2]

  1. Opcjonalnie można dodać swój avatar (można pominąć, ludzie z IRC i tak go nie zobaczą)

[3]

  1. Jesteśmy w głównym oknie aplikacji:

[4]

  1. Klikamy w plus i “Dołącz do kanału publicznego”

[5]

  1. Wpisujemy adres kanału:

[6]

  1. I łączymy z serwerem:

[7]

Enjoy!

Gajim

Pade

Zakładamy konto na jabber.sytes24.pl

Dane do połączenia:

server: jabber.sytes.24.pl:7443

domain: jabber.sytes.24.pl

bosh: https://jabber.sytes24.pl:7443/http-bind

rooms direcory: chat.jabber.sytes24.pl

http://jabber.sytes24.pl/2021/06/16/video-rozmowy/

Zobacz też